reklama

WEBCAST - Neurologie pro praxi

Úvod


Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
vítáme Vás na on-line semináři z oblasti problematiky léčby pozdní fáze Parkinsonovy nemoci. V rámci 2 odborných videoprezentací budete provedeni příčinami, projevy a následnými možnostmi léčby Parkinsonovy nemoci. Přístup do systému je pro všechny uživatele ZDARMA a za úspěšné absolvování máte možnost získat 2 kredity do systému celoživotního vzdělávání ČLK. Generálním partnerem on-line semináře je společnost Abbvie s.r.o.


Generální partner
Akreditace

On-line seminář "Léčba pozdní fáze Parkinsonovy nemoci" je akreditován v systému celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory. Po úspěšném absolvování testu (minimálně na 80%) obdržíte na email certifikát o absolvování a získáte tak 2 kredity. Kurz je akreditován pouze pro lékaře.

Informace k akreditaci:

Číslo akreditace: 0003/16/2005

Číslo akce: 50901

Počet kreditů: 2


Jak pracovat s webovými stránkami?


1. Registrujte se

  • Přístup na test je umožněn pouze registrovaným uživatelům. Pokud jste na webových stránkách www.neurologiepropraxi.cz již zaregistrování, můžete využít svůj stávající login. V opačném případě je potřeba provést novou registraci (ZDE).

2. Nastudujte problematiku

  • Non-motorické příznaky Parkinsonovy nemoci – MUDr. Petra Havránková
  • Indikace DBS a Duodopa u Parkinsonovy nemoci - prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

3.Vyplňte test

  • Máte zhlédnuty odborné přednášky? On-line test bude spouštěn v pondělí 19. 3. 2018.

4. Získejte kredity

  • Certifikáty o absolvování on-line semináře obdržíte po úspěšném absolvování testu (min. 80%) na e-mail uvedený při registraci. Certifikáty budou rozesílány hromadně po ukončení on-line semináře (září 2018).

Zdroje (videa)


Non-motorické příznaky Parkinsonovy nemoci

MUDr. Petra Havránková

Non-motorické příznaky Parkinsonovy nemoci - MUDr. Petra Havránková
Indikace DBS a Duodopa u Parkinsonovy nemoci

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Indikace DBS a Duodopa u Parkinsonovy nemoci - prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.Máte zhlédnuty odborné přednášky? On-line test bude spouštěn v pondělí 26. 3. 2018.

Kontakty


Pořadatel

  • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
  • Mgr. Jitka Nováková, tel.: +420 777 714 680, e-mail: novakova@solen.cz

Technické dotazy (registrace, přístup na test)

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.