reklama

Neurol. praxi 2017; 18(1):

Register a epidemiológia spinálnej a bulbárnej muskulárnej atrofie na Slovensku Komentář ke článku: P. Ridzoňa Kennedyho nemoc (bulbospinální svalová atrofie)

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.1, Mgr. Hana Zelinková2, MUDr. Petra Jungová3
1Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Bratislava, 2Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o., Banská Bystrica, Bratislava, 3Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, LF UK a UNB, Bratislava

Zveřejněno: 1. březen 2017


Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.