reklama

Neurol. praxi 2017; 18(6): 399-402

Roztroušená skleróza: dimethyl fumarát a fingolimod – od klinických studií ke klinické praxi

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové

Roztroušená skleróza (RS) je nejčastější autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém. Je také nejčastější neurologickou
příčinou invalidity u mladší a střední věkové populace. Cílem léčby je minimalizace klinických projevů spojených s RS
a časné potlačení aktivity nemoci. Dimethyl fumarát (DMF) a fingolimod patří mezi základní léky k ovlivnění průběhu relaps-remitentní
formy RS. Uvedený článek se zabývá srovnáním DMF a fingolimodu v klinických studiích a v klinické praxi.

Klíčová slova: roztroušená skleróza, dimethyl fumarát, fingolimod

Multiple sclerosis: dimethyl fumarate and fingolimod – from clinical trials to clinical practice

Multiple sclerosis (MS) is the most common autoimmune disorder affecting the central nervous system. It is the most commoncause of neurologic disability in young and middle-aged adults also. To minimize the clinical burden associated with MS, earlycontrol of CNS disease activity is a treatment priority. Dimethyl fumarate (DMF) and fingolimod are important drugs in the arsenalfor treating relaps/remitent type of MS. This article is concerned with the DMF and fingolimod in clinical trials and clinical practice.

Keywords: multiple sclerosis, dimethyl fumarate, fingolimod

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.