Historie akcí 

Neurologie

 • V. konference Neurologie pro praxi v Plzni
  Plzeň; 30. – 31.  1.  2018
 • VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM
  Horský hotel Soláň; 3. – 4.  11.  2017
 • II. NEUROMUSKULÁRNÍ FÓRUM
  Žďár nad Sázavou; 8. – 9.  6.  2017
 • XIV. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno; 18. – 19.  5.  2017
 • IV. konference Neurologie pro praxi v Plzni
  25. – 26.  1.  2017
 • VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM
  Karolinka - Horský hotel Soláň 4. – 5. 11. 2016
 • XIII. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno 2. – 3. 6. 2016
 • III. konference Neurologie pro praxi
  Plzeň 27. – 28. 1. 2016
 • VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM
  Karolinka - Horský hotel Soláň 6. – 7. 11. 2015
 • XII. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno 4. – 5. 6. 2015
 • I. NEUROMUSKULÁRNÍ FORUM
  Tábor 19. – 20. 3. 2015
 • II. KONFERENCE NEUROLOGIE PRO PRAXI V PLZNI;Plzeň
  28. – 29. 1. 2015
 • VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM, Karolinka - Horský hotel Soláň
  19. – 20. 9. 2014
 • XI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno 5. – 6. 6. 2014
 • PLZEŇSKÉ NEUROLOGICKÉ ODPOLEDNE
  Plzeň; 3.6.2014

 • VALAŠSKO-LAŠSKÉ NEUROLOGICKÉ SYMPOZIUM
  8. – 9. 11. 2013
 • X. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno 6. – 7. 6. 2013
 • IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno 31. 5. – 1. 6. 2012
 • VIII. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Hotel International Brno 2. – 3. 6. 2011
 • VII. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno 3. – 4. 6. 2010
 • VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno 4. – 5. 6. 2009
 • V. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno 5. – 6. 6. 2008
 • IV. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno 14. – 15. 6. 2007
 • III. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno 1. – 2. 6. 2006

 • II. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno 1. – 2. 6. 2005

 • I. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
  Brno; 3.6.2004

 • Neurologie – Semináře

 • ČESKOBUDĚJOVICKÉ NEUROLOGICKÉ ODPOLEDNE
  České Budějovice; 21.1.2016

 • ÚSTECKÉ NEUROLOGICKÉ ODPOLEDNE
  Ústí nad Labem; 30.4.2015

 • JIHLAVSKÉ NEUROLOGICKÉ ODPOLEDNE
  Jihlava; 25.3.2015

 • Neurologie pro praxi

  Vážená paní, pane,
  upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
  Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

  Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


  Ne

  Ano

  Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
  že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.