Cena Arnolda Picka

Cena Arnolda Picka je udělována nejlepšímu sdělení z praxe/originální práci, které je zveřejněno v daném kalendářním roce v časopise Neurologie pro praxi a které tajným hlasováním zvolí členové redakční rady.

Zpětně je Cena Arnolda Picka slavnostně předána a sdělení vítězem prezentováno na Sympoziu praktické neurologie, které se koná každoročně začátkem června v Brně.

Těšíme se na Vaše příspěvky.

Redakce


Vítězové Ceny Arnolda Picka:

 

2004

Lokalizace korových řečových center a hodnocení jejich lateralizace pomocí funkční MRI – MUDr. Pavel Chlebus a kol.

Neurol. praxi 2004; 5(3): 172-175.

 

2005

Sématická demence – důkaz mnohotvárnosti paměťových procesů – MUDr. Martin Vyhnálek a kol.

Neurol. praxi 2005; 6(4): 330-332.

Foix-alajouaninov syndóm pri hyperkoagulačnom stave: arteriálna alebo venózna miechová cirkulačná porucha – prof. Varsík a kol.

Neurol. praxi 2005; 6(4): 168-170.

 

2006

 Myoklonus – srovnání účinnosti léčby podle typů ovlivněných neurotransmiterových systémů – doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. a kol.

Neurol. praxi 2006; 7(1): 43-45.

Chvostekov fenomén a jeho atributy v neselektovaném súbore neurologických pacientov – prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD. a kol.

Neurol. praxi 2006;  7(6): 333-335.

 

2007

Kombinace dvou epileptických syndromů (lezionální temporální epilepsie a juvenilní myoklonické epilepsie) – MUDr. Jozef Zákopčan a kol.

Neurol. praxi, 2007; 8(5):304-308 

Diagnostická síla klinických testov a statickej posturografie v predikci pádov u pacientov s Parkinsonovou chorobou – MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Neurol. praxi, 2007; 8(5):367-370

 

2008

 Dlouhodobá účinnost resekčních epileptochirurgických zákroků 5 let od operace – doc. MUDr Robert Kuba, Ph.D. a kol.

Neurol. praxi, 2008; 9(3): 166-170

Bilaterálny paramediálny talamický infarkt jako zriedkavá príčina poruchy vedomia – MUDr. Andrea Hergottová a kol.

Neurol. praxi, 2008; 9(6): 374-376

 

2009

Lumbální spinální stenóza u seniorů – prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.a kol.

Neurol. praxi 2009;10(6): 390-393

 

Zriedkavé lyzozómové ochorenie – Niemannova-Pickova choroba typ C - MUDr. Miriam Kolníková a kol.

Neurol. praxi 2009;10(6): 394-395

 

2010

Paroxyzmální alien hand syndrom nebo RINCH u epilepsie frontálního laloku – MUDr. Věra Zelená a kol.

Neurol. praxi 2010;11(1): 64-68


2011

Iktální bradykardie a asystolie u pacientů s fokální epilepsií – doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D. a kol.

Neurol. praxi 2011;12(2): 138-141


2012

Neparaneoplastická limbická encefalitida s pozitivitou anti-LGI1 protilátek - MUDr. Irena Doležalová, doc. Robert Kuba, Ph.D., MUDr. Klára Musilová, doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Neurol. praxi 2012; 13(4): 221-224


2013

Orolinguální angioedém jako komplikace trombolytické léčby pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou - MUDr. Zdeněk Kadaňka ml., MUDr. Stanislav Peška, prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Neurol. praxi, 2013; 14(1): 51-53


2014

Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu - MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D., MUDr. Ing. Tomáš Svoboda, MUDr. Karel Máca, Ph.D., MUDr. Marek Sova, MUDr. George Hanoun, prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Neurol. praxi 2014; 15(1): 43–46


2015

Případ de novo vzniklého super-refrakterního epileptického statu - MUDr.Iva Marečková, MUDr.Zdeněk Vojtěch, MUDr.Tomáš Procházka, MUDr.Denisa Vondráčková

Neurol. praxi, 2015; 16(6): 366-369


2016

NBIA – neurodegenerace s akumulací železa - MUDr. Lenka Hvizdošová, MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Neurol. praxi 2016; 17(5): 328–332

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.