Připravujeme do Neurologie pro praxi 1/2018

• Hlavní téma – epileptochirurgie

• Bruxizmus a jiné abnormní pohyby vázané na spánek

• Anti CD-20 terapie u roztroušené sklerózy

• Encefalitida s protilátkami proti NMDA-receptorům

• Nečekaný vývoj akutní cefaley

• Kognitivní rehabilitace

• Imunoadsorbce v terapii neurologických onemocnění
VĚRNÝM ČTENÁŘŮM NEUROLOGIE PRO PRAXI

Věrným čtenářům Neurologie pro praxi jsou s šestým číslem časopisu rozesílány publikace:

Sborník abstrakt z Valašsko-lašského neurologického sympozia

Aktuální pohled na rozhodování o léčbě roztroušené sklerózy

Za Vaši přízeň děkujeme.

Redakce
Pozvánka: V. konference Neurologie pro praxi v Plzni (30.-31. 1. 2018)

Pátý ročník Konference Neurologie pro praxi v Plzni se uskuteční již tradičně začátkem roku, a to ve dnech 30. – 31. 1. 2018 v prostorách Parkhotelu Plzeň. Garanci nad nadcházejícím ročníkem převzal opět přednosta Neurologické kliniky FN Plzeň MUDr. Jiří Polívka, CSc., a spolu s ním i zástupce z řad členů užší redakční rady časopisu Neurologie pro praxi prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Klíčovými tématy odborných přednáškových bloků budou diferenciální diagnostika záchvatů, neuropsychiatrie, hyperkineze a roztroušení skleróza. Tradičně bude zařazený i blok kontroverzí, který bude v letošním roce věnovaný karotickým stenózám. Všichni účastníci se také mohou těšit na nově zařazený blok kazuistik. Věříme, že si také tato konference najde místo ve Vašem kalendáři navštěvovaných odborných vzdělávacích akcí.
Předplatné časopisu Neurologie pro praxi na rok 2018

Konec roku se blíží a je tedy nejvyšší čas na předplacení časopisu Neurologie pro praxi na rok 2018. Při úhradě předplatného do 15. 12. 2017 získáte jako dárek roční předplatné časopisu NAŠE PŘÍRODA v hodnotě 348 Kč (dárek obdržíte pouze při předplacení tištěné verze).
NEJLEPŠÍ KAZUISTIKA NA XIV. SYMPOZIU PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

V letošním roce byla tajným hlasováním účastníků XIV. ročníku Sympozia praktické neurologie, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017 v Brně, zvolena mezi čtrnácti sděleními prezentace MUDr. Michaely Tomečkové a kol. „Encefalitida s protilátkami proti NMDA-receptorům”.

Vítězka získala od společnosti SOLEN finanční hotovost 10 000 Kč. Gratulujeme.
CENA ARNOLDA PICKA ZA ROK 2016

Cenu Arnolda Picka za rok 2016 získala MUDr. Lenka Hvizdošová za práci „NBIA – neurodegenerace s akumulací železa“ (Neurol. praxi 2016; 17(5): 328–332). Cena byla slavnostně předána na XIV. Sympoziu praktické neurologie v Brně, které se konalo ve dnech 18.-19. 5. 2017. Soutěž pokračuje i v letošním roce.Z posledního čísla

Diagnostika smrti mozku pomocí transkraniální dopplerometrie a transkraniální duplexní sonografie

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

V roce 2014 byla transkraniální dopplerovská (TCD)/duplexní (TCCS) sonografie zařazena v České republice mezi pomocné metodiky
prokazující zástavu mozkové cirkulace při stanovení smrti mozku. Základem diagnostiky zástavy mozkové cirkulace je
zhodnocení hemodynamických parametrů v intrakraniálních tepnách – směru toku, průtokových rychlostí a indexů pulzatility
anebo rezistence. V článku je popsána metodika stanovení zástavy mozkové cirkulace pomocí TCD a TCCS, která vychází z metodiky
Neurosonologické komise České neurologické společnosti ČLS JEP.

Neurosonologie

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO – editor hlavního tématu

Funkčné prepojenie bazálnych ganglií

MUDr. Miroslav Vaštík, MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., MUDr. Sandra Kurčová,, MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., MUDr. Zuzana Matejčíková, prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Okruhy bazálnych ganglií podporujú široké spektrum senzomotorických, kognitívnych a emočne-motivačných funkcií mozgu.
Hlavnou úlohou bazálnych ganglií je učenie a selekcia najvhodnejších motorických a behaviorálnych programov. Základom
mechanizmov selekcie je interná funkčná organizácia bazálnych ganglií, ktoré spolu s cerebellom podstupujú rozsiahlu, takmer
dve desaťročia trvajúcu periódu postnatálneho vývoja. Faktory, ktoré ovplyvňujú normálny vývoj mozgu, ovplyvňujú aj funkcie
oboch uvedených štruktúr. Dôležitou oblasťou ďalšieho výskumu bude presnejšie určenie vplyvu bazálnych ganglií a cerebella
na proces učenia v oblasti pohybových schopností. Zaujímavou otázkou ostáva stupeň interakcie medzi oboma štruktúrami.

Vybrané články

Závrat

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Vitamin D a roztroušená skleróza

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Roztroušená skleróza (RS) představuje závažné autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které typicky postihuje mladé osoby v produktivním věku. Etiologie onemocnění není zcela přesně známa, nicméně negativní vliv nízké hladiny vitaminu D v séru na rozvoj i průběh onemocnění je dnes již nepochybný. Významný nedostatek vitaminu D se v naší zeměpisné šířce přitom týká zhruba dvou třetin populace. Článek shrnuje současné poznatky o vitaminu D ve vztahu k RS včetně doporučení k vhodné suplementaci tohoto vitaminu.

„Swinging London Doctor“ aneb příběh Richarda Ashera a barona Münchhausena

prof.MUDr.Petr Kaňovský, CSc., MUDr.Kateřina Menšíková, Ph.D., prof.MUDr.Ing.Petr Hluštík, Ph.D.

Münchhausenova syndromu a Hashimotovy encefalopatie, kterou nazval „myxedematózním šílenstvím“. Stejně tak známé jsou však jeho časopisecké eseje, ve kterých se vyjadřoval ke vztahu lékař–pacient nebo ke zdravému medicínskému úsudku.

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.