reklama
Pozvánka: XV. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE; Brno; 31. 5. – 1. 6. 2018

Jubilejní XV. ročník Sympozia praktické neurologie se bude konat v letošním roce na přelomu května a června 31. 5. – 1. 6. 2018. Tradičním místem konání bude opět brněnský hotel International. Akci stejně jako v přešlých letech pořádá společnost SOLEN, s.r.o., a časopis Neurologie pro praxi. Záštitu nad touto akcí převzala I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno a Centrum neurověd LF MU Brno. Sympozium má v kalendáři akcí pro praktické neurology již své tradiční místo a o jeho skvělé úrovni svědčí i počet účastníků, kterých se každoročně na akci sjede kolem 400.

Připravujeme do 2/2018

Hlavní téma - Dětská neurologie – diagnostické a léčebné pokroky v dětské neurologii

Deprese u roztroušené sklerózy

Léčba roztroušené sklerózy monoklonálními protilátkami

Symptomatická léčba bolesti

Úloha fyzioterapie v prevenci a léčbě komplikací diabetické polyneuropatie

Sonografická diagnostika tumorů periferních nervů na horních končetinách

Tisková zpráva z V. Konference Neurologie pro praxi v Plzni

V Plzni se v letošním roce v termínu 30. - 31. ledna konal již V. ročník Konference Neurologie pro praxi, který přivítal stejně jako v předešlých letech více než dvě stě účastníků. Všechna přednesená sdělení byla zaměřena především na praktičnost podávaných informací v kontextu nových vědeckých poznatků v oboru. Celou tiskovou zprávu z Konference naleznete zde.Cena Arnolda Picka za rok 2018

Redakční rada časopisu Neurologie pro praxi vyhlásila soutěž o nejlepší prakticky orientovanou práci nebo příspěvek z praxe kazuistiku, videokazuistiku) publikovaný v roce 2018 na stránkách časopisu Neurologie pro praxi. Všechny práce publikované v časopise Neurologie pro praxi v roce 2018 budou do soutěže zahrnuty automaticky.

Práce vyhodnotí redakční rada, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné publikaci.

Cena Arnolda Picka za rok 2018 bude předána na XVI. Sympoziu praktické neurologie v Brně v roce 2019.


Z posledního čísla

Vybrané články

Neurologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.